Contact regarding administrative matters


Anna-Carin Holmqvist

Executive Director
Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden / The Association for Generally Accepted Principles in the Securities Market
Telephone: +46 (0)8-5088 2275


Postal and visiting address

Aktiemarknadsnämnden         
Väpnargatan 8, 6th floor                
114 51 Stockholm

Telephone: +46 (0)8-5088 2275 
Fax: +46 (0)8-321 250 
E-mail:  info@godsedpavpmarknaden.se