Kontakt administrativa ärenden


Katarina Lidén
VD
Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden
Telefon: 08-50 88 22 75

Post- och besöksadress

Aktiemarknadsnämnden         
Väpnargatan 8, 6 tr.                
114 51 Stockholm

Telefon: 08-50 88 22 75 
Fax: 08-32 12 50 
E-mail:  info@godsedpavpmarknaden.se