Kontakt administrativa ärenden


Anna-Carin Holmqvist
Kanslichef
Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden
Telefon: 08-5088 22 75

 

Post- och besöksadress

Aktiemarknadsnämnden         
Väpnargatan 8, 6 tr.                
114 51 Stockholm

Telefon: 08-5088 22 75 
Fax: 08-32 12 50 
E-mail:  info[at]godsedpavpmarknaden.se