Contact regarding administrative matters


Katarina Lidén

Executive Director
Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden / The Association for Generally Accepted Principles in the Securities Market
Telephone: +46 (0)8-50 88 22 75


Visiting address: Nybrokajen 7, 5 tr.

Mailing address: Box 7354, 103 90 Stockholm        
                

Telephone: +46 (0)8-50 88 22 75 
Fax: +46 (0)8-321 250 
E-mail:  info@godsedpavpmarknaden.se