Contact regarding administrative matters


Robert Einefors
CEO
Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden / The Association for Generally Accepted Principles in the Securities Market

Visiting address:
Nybrokajen 7, 5 tr.

Mailing address:
Box 7354, 103 90 Stockholm                        

Telephone: +46 (0)8-50 88 22 75 
E-mail:  info@godsed.se