Startsida - ctl00_cph1_f_stockholm-848255-1920-slider-jpg_slideimg
Startsida - ctl00_cph1_f_ex-4-2-jpg_slideimg

Aktiemarknadsnämnden

Aktiemarknadsnämnden ska genom uttalanden, rådgivning och information verka för god sed på den svenska aktiemarknaden. Aktiemarknadsnämnden är en del av självregleringen på aktiemarknaden.  Finansinspektionen har delegerat till Aktiemarknadsnämnden att uttala sig i vissa frågor inom takeover-området.  

Läs mer

financial stock market graph on technology abstract background

Uttalanden

Här återfinns Aktiemarknadsnämndens samtliga offentliggjorda uttalanden.

Läs mer »
newspaper.jpg

Verksamhetsberättelser

Här återfinns Aktiemarknadsnämndens verksamhetsberättelser.

Läs mer »
contact_faded.jpg

Kontakt

Här återfinns kontaktuppgifter för ansökningar och administrativa ärenden.

Läs mer »
charts-coffee-cup-938959.jpg

Om Aktiemarknadsnämnden

Aktiemarknadsnämnden ska verka för god sed på aktiemarknaden.

Läs mer »