Information om god sed


Aktiemarknadsnämnden verkar för god sed på aktiemarknaden genom uttalanden och konsultationer.  

Nämnden informerar också på andra sätt om vad som är god sed på aktiemarknaden. Exempelvis arrangeras i början av varje verksamhetsår ett seminarium för att dels presentera verksamhetsberättelsen för det gångna året, dels ge tillfälle till frågor och diskussion med nämndens kansli och några av ledamöterna.

Nämnden finns även tillgänglig för att informera enskilda rådgivare på finansmarknaden om verksamheten och god sed på aktiemarknaden.