Tystnadsplikt


Ledamot och föredragande i nämnden som i samband med behandling av ett ärende fått kännedom om omständigheter, som inte framgår av något offentliggjort uttalande eller på annat sätt är allmänt tillgängliga, har tystnadsplikt i denna del och får inte heller själv obehörigen använda sig av kunskapen. Detsamma gäller annan som i samband med nämndens behandling fått sådan kunskap.