Aktiemarknadsnämndens ledamöter

Aktiemarknadsnämndens uppdrag att verka för god sed på den svenska aktiemarknaden ställer höga krav på nämndens sammansättning. Nämnden består av en ordförande, en till två vice ord­förande och högst 32 övriga ledamöter som är jurister, företagsledare och styrelseledamöter samt personer med anknytning till olika kategorier av ägare. Ledamöterna förordnas för två år i taget av Föreningen för god sed på värdepappers­marknaden.

Nedan återfinns samtliga nämndens ledamöter.

Sten Andersson, ordförande

Sten_Andersson.jpg

Ordförande sedan: 2024 (ledamot sedan 2020 och vice ordförande 2020–2023)
Född: 1955
Utbildning: Jur.kand.
Nuvarande befattning: -
Aktuella styrelseuppdrag: Ordförande i Bokföringsnämnden, ordförande i Tillsynsnämnden för revisorer.
Urval av tidigare befattningar: Assessor i Göta hovrätt 1990, rättschef i Justitiedepartementet 2004–2008, president i Hovrätten för Nedre Norrland 2008-2010, president i Göta hovrätt 2011–2016, ledamot Högsta Domstolen.

Johan Danelius, vice ordförande

Johan_Danelius.jpg
Ledamot sedan: 2022
Född: 1968
Utbildning: Jur. kand.
Nuvarande befattning: Justitieråd i Högsta domstolen sedan 2020. 
Aktuella styrelseuppdrag: Vice ordförande i Mediernas etiknämnd, ledamot av Nasdaq Stockholms disciplinnämnd.
Urval av tidigare befattningar: 
Expeditionschef m.m. i Justitiedepartementet, advokat.

Jan-Mikael Bexhed 

Bexhed.jpg
Ledamot sedan: 2006 (expert 1999–2005)
Född: 1954
Utbildning: Jur. kand och jur.lic.
Nuvarande befattning: Advokat, egen verksamhet
Aktuella styrelseuppdrag: Domarnämnden, ersättare
Urval av tidigare befattningar: Bolagsjurist, chefjurist och vice VD hos Försäkrings AB Skandia, huvudstyrelsen i Sveriges Advokatsamfund.

Ramsay Brufer

Brufer.jpg
Ledamot sedan: 2014
Född: 1959
Utbildning: Ekonom.
Nuvarande befattning: -
Aktuella styrelseuppdrag: Ordförande Ancore Fastigheter AB, ordförande Swedish Airport Infrastructure AB.
Urval av tidigare befattningar: Head of Corporate Governance, Alecta 1997–2021.

Peter Bäärnhielm

Peter_Baarnhielm.jpg

Ledamot sedan: 2001
Född: 1958
Utbildning: Jur. kand. 1985 och doktorandstudier 1985–1987.
Nuvarande befattning: Ansvarig Capital Markets och Public M&A, Wigge & Partners Advokat KB
Aktuella styrelseuppdrag: Utvecklingsaktiebolaget Laburnum, Briban Invest AB, Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus.
Urval av tidigare befattningar: Co-Head of Corporates & Institutions Sweden, Danske Bank (2015–2020), Head of Capital Markets Group/Delägare, Advokatfirman Vinge (2012–2015), Nordic Head of Investment Banking, Carnegie (2006–2012).

Cecilia Daun Wennborg

Wennborg.jpg
Ledamot sedan: 2018
Född: 1963
Utbildning: Civilekonom
Nuvarande befattning: Styrelseproffs
Aktuella styrelseuppdrag: IcaGruppen AB, Getinge AB, Loomis AB, Bravida AB, Hoist Finance AB, Oncopeptides AB, Atvexa AB, Sophiahemmet IF/AB, Hotell Diplomat AB och Stiftelsen Oxfam Sverige.
Urval av tidigare befattningar: Vice VD Ambea, VD Carema, CFO Carema, Sverigechef Skandia, tf VD Skandiabanken, VD Skandia Link.

Ossian Ekdahl

Ekdahl.jpg
Ledamot sedan: 2010
Född: 1961
Utbildning: Ekonomie Licentiat, Handelshögskolan i Stockholm.
Nuvarande befattning: Chef ägaransvar, Första AP-fonden sedan 2003.
Aktuella styrelseuppdrag: Ledamot i StyrelseAkademien Sverige.
Urval av tidigare befattningar: Handelshögskolan i Stockholm, Universitetet i Karlstad, Finansdepartementet, Riksbanken.

Pontus Enquist

PontusEnquist_160x184.jpg

Ledamot sedan: 2024
Född: 1976
Utbildning: Jur. kand., civilekonom
Nuvarande befattning: Advokat, delägare Roschier Advokatbyrå
Aktuella styrelseuppdrag: -
Urval av tidigare befattningar: Advokat, delägare Advokatfirman Vinge

Karin Forseke 

Forseke.png
Ledamot sedan: januari 2018
Född: 1955
Utbildning: Studier UCLA extension, Los Angeles i ekonomi, sociologi och marknadsföring.
Nuvarande befattning: Styrelseledamot, rådgivare.
Aktuella styrelseuppdrag: Ledamot Greater Than AB.
Urval av tidigare befattningar: VD Carnegie Investment Bank AB, Chief Operating Officer vid London International Financial Futures Exchange LIFFE, Financial Advisor Prudential Bache USA och rådgivare till Mats Odell kommun- och finansmarknadsminister, Finansdepartementet.  Ordförande i Alliance Trust Plc, vice ordförande i den brittiska finansinspektionen FSA (the Financial Services Authority) styrelsemedlem i Wallenius Lines, Soya Group AB, European Council on Foreign Relations, Kungliga Operan.

Sofia Frändberg

SofiaFrandberg_160x184.jpg

Ledamot sedan: 2024
Född: 1964
Utbildning: Jur. kand.
Nuvarande befattning: Senior Ledare, Volvokoncernen
Aktuella styrelseuppdrag: L E Lundbergföretagen, VE Commercial Vehicles, cellcentric och Volvo Penta
Urval av tidigare befattningar: chefsjurist Volvokoncernen, sekreterare i AB Volvos styrelse och advokat.

Marianne Gernandt Lundius

lundius_2.jpg
Ledamot sedan: 2006 (ordförande 2016–2023)
Född: 1949 
Utbildning: Jur. kand.
Nuvarande befattning: -
Aktuella styrelseuppdrag: Kvinvest AB, Stiftelsen Mercuri Urval.
Urval av tidigare befattningar: Advokat affärsjuridik, ledamot och ordförande Högsta domstolen.

Anne Holm Rannaleet

Rannaleet.jpg
Ledamot sedan: 2010
Född: 1954
Utbildning: Civilekonom
Nuvarande befattning: Executive Director IKARE Ltd; Senior Advisor Public Affairs, IK Investment Partners.
Aktuella styrelseuppdrag: Unicus Holding A/S, Polaris Management AS, Ideella Föreningen Effektfullt, Insamlingsföreningen Kinondo Support, IKARE Ltd.
Urval av tidigare befattningar: Delägare IK Investment Partners tom 2008; SEB/Enskilda Fondkommission/Enskilda ventures 1987–1993; Atlas Copco AB 1981-1986, Svenska Peugeot AB 1977–1981.

Carl Johan Högbom

Högbom.png
Ledamot sedan: Januari 2018
Född: 1957
Utbildning: Civilekonom, Stockholms Universitet
Nuvarande befattning: - 
Aktuella styrelseuppdrag: Vice ordförande i Sveriges Aktiesparares Riksförbund, ledamot i disciplinnämnderna vid Nasdaq Stockholm och Swedsec.
Urval av tidigare befattningar: VD Stockholmsbörsen.

Richard Josephson

Josephson.png
Ledamot sedan: 2016
Född: 1957
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm
Nuvarande befattning: Managing Director, Corporate Finance, SEB.
Aktuella styrelseuppdrag: -
Urval av tidigare befattningar: EQT Partners, Goldman Sachs.

Magnus Jönsson

MagnusJonsson_160x184.jpg

Ledamot sedan: 2024
Född: 1968
Utbildning: Jur. kand.
Nuvarande befattning: Head of Legal på Handelsbanken Corporate Finance
Aktuella styrelseuppdrag: -
Urval av tidigare befattningar: Enskilda Juridik, Carnegie Investment Bank, ABG Sundal Collier

Arne Karlsson

Karlsson.jpg
Ledamot sedan: 2003
Född: 1958
Utbildning: Civ. ek.
Nuvarande befattning: -
Aktuella uppdrag: Ordförande Ecolean, Einar Mattsson, ROL, TAK Ltd, Kollegiet för svensk bolagsstyrning, World's Children's Prize Foundation. Ledamot: A P Möller-Maersk, Girovent Holding.
Urval av tidigare befattningar: VD Ratos 1999-2012, Atle 1993–1998, Hartwig Invest 1988–1993, flertal befattningar inom Aktiv Placering SEB 1992–1998.

Wilhelm Lüning

Luning.jpg
Ledamot sedan: 2015
Född: 1959
Utbildning: Jur. kand.
Nuvarande befattning: Advokat, Advokatfirman Cederquist.
Aktuella uppdrag: Ledamot av Nasdaq Stockholms disciplinnämnd.
Urval av tidigare befattningar: - 

Patrik Marcelius

PatrikMarcelius..jpg

Ledamot sedan: 2022
Född: 1974
Utbildning: Jur. kand.
Nuvarande befattning: Advokat, delägare i Mannheimer Swartling Advokatbyrå.
Aktuella uppdrag: Ledamot av Nasdaq Stockholms disciplinnämnd.
Urval av tidigare befattningar: -

Jens Nystrand

Nystrand.jpg
Ledamot sedan: januari 2016
Född: 1973
Utbildning: Jur kand, civilekonom.
Nuvarande befattning: Managing Director, Nordea Corporate Finance & ECM.
Aktuella styrelseuppdrag: -
Urval av tidigare befattningar: Biträdande jurist och advokat Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Robert Ohlsson

Ohlsson.png
Ledamot sedan: 2014
Född: 1954    
Utbildning: Jur. kand.
Nuvarande befattning: Advokat, Nord Advokater.
Urval av tidigare befattningar: -

Fredrik Palm

FredrikPalm_160x184.jpg

Ledamot sedan: 2024
Född: 1973
Utbildning: Jur. kand., Stockholms universitet, 1999 & Civ ek, Handelshögskolan i Stockholm, 1999
Nuvarande befattning: Advokat och partner, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå. Co-head för verksamhetsgruppen Corporate/Capital Markets.
Aktuella styrelseuppdrag: Ledamot av Nordic Growth Market NGMs disciplinnämnd.
Urval av tidigare befattningar: Gernandt & Danielsson sedan 2000 (Partner 2007), Secondee Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, London 2003–2004.

Carl-Johan Pousette

Pousette.jpg
Ledamot sedan: 2010
Född: 1957
Utbildning: Jur. kand.
Nuvarande befattning: Advokat, delägare Advokatfirman Hammarskiöld & Co.
Urval av tidigare befattningar: Jurist SEB Enskilda, Skandinaviska Enskilda Banken, jurist Alfred Berg Fondkommission, jurist Enskilda Juridik, Skandinaviska Enskilda Banken, biträdande jurist Hedberg & Co Advokatbyrå.

Bo Selling

Bild_Bo_S.jpg
Ledamot sedan: 2022
Född: 1958
Utbildning: Civ. ing., Linköpings Tekniska Högskola, 1983.
Nuvarande befattning: -
Aktuella styrelseuppdrag:
Ordförande L E Lundbergföretagen AB och Sydholmarna Kapitalförvaltning AB.
Urval av tidigare befattningar: Midland Montagu Bank, HSBC James Capel, AMF Pension, Handelsbanken Fonder, Aktiechef Alecta.

Erik Sjöman, särskild rådgivare till Aktiemarknadsnämndens kansli

Sjöman.jpg
Ledamot sedan: 2014
Född: 1975
Utbildning: Jur. kand.
Nuvarande befattning: Advokat, delägare i Advokatfirman Vinge.
Aktuella styrelseuppdrag: Sveriges Advokatsamfund, Affärsrättsligt Centrum vid Lunds universitet
Urval av tidigare befattningar: Ledamot av Nasdaq Stockholms bolagskommitté 2010–2016.

Charlotte Strömberg

Strömberg.jpg
Ledamot sedan: 2016
Född: 1959
Utbildning: Civilekonom
Nuvarande befattning: Styrelsearbetare och investerare.
Aktuella styrelseuppdrag: Clas Ohlson AB, Kinnevik AB, samt Lindéngruppen AB. Vice ordförande Sofina S.A. 
Urval av tidigare befattningar: Styrelseledamot i ett tiotal noterade bolag, CEO JLL Nordics,  Head of Investment Banking Carnegie Investment Bank, Director Alfred Berg Corporate Finance, Aktieanalytiker Robur.

Anna Surtevall

HyperFocal: 0
Ledamot sedan: 2022
Född: 1955
Utbildning: Jur. kand.
Nuvarande befattning: -
Aktuella styrelseuppdrag: -
Urval av tidigare befattningar: Head of Corporate Governance and Dispute Resolution, Telefonaktiebolaget LM Ericsson; Advokat, Partner, VD, Setterwalls Advokatbyrå; Bolagsjurist, Salénrederierna.

Ola Åhman

Ola_Ahman.jpg
Ledamot sedan: 2020
Född: 1964
Utbildning: Jur. dr., jur. kand. 
Nuvarande befattning: Advokat, delägare i Hannes Snellman Attorneys ltd.
A
ktuella styrelseuppdrag: -
Urval av tidigare befattningar: Ledamot av huvudstyrelsen för Sveriges Advokatsamfund 2013–2019.