Kontakt


Adj. prof. Rolf Skog (Direktör)
Telefon: 0708-17 96 54
E-mail: rolfskog@aktiemarknadsnamnden.se

Docent Erik Lidman (Föredragande)
Telefon: 0762-38 55 00
E-mail: eriklidman@aktiemarknadsnamnden.se


Handläggningstider under sommaren 2024

Aktiemarknadsnämnden har hittills i år gjort rekordmånga uttalanden och handläggningstiderna har som vanligt varit mycket korta. Under sommaren, ungefär från midsommar till mitten av augusti, kan nämndens tillgänglighet komma att vara något mer begränsad och handläggningstiderna längre. 


Information som enligt takeover-reglerna ska sändas till Aktiemarknadsnämnden

Skicka till följande e-mailadress: info@aktiemarknadsnamnden.se  


Besöksadress: Nybrokajen 7, 5 tr.

Postadress: Box 7354, 103 90 Stockholm          


För kontaktuppgifter beträffande fakturering och andra administrativa frågor se fliken Kontakt administrativa ärenden