Kontakt


Adj. prof. Rolf Skog (Direktör)
Telefon: 0708-17 96 54
E-mail: rolfskog@aktiemarknadsnamnden.se

Docenten Erik Lidman (Föredragande)
Telefon: 0762-38 55 00
E-mail: eriklidman@aktiemarknadsnamnden.se


Information som enligt takeover-reglerna ska sändas till Aktiemarknadsnämnden

Skicka till följande e-mailadress: info@aktiemarknadsnamnden.se  


Besöksadress: Nybrokajen 7, 5 tr.

Postadress: Box 7354, 103 90 Stockholm          


För kontaktuppgifter beträffande fakturering och andra administrativa frågor se fliken Kontakt administrativa ärenden