Kontakt administrativa ärenden


Robert Einefors
Kanslichef, 
Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden

Besöksadress:
Nybrokajen 7, 5 tr.

Postadress: 
Aktiemarknadsnämnden
Box 7354
103 90 Stockholm

Telefon: 08-50 88 22 75 
E-mail:  info@godsed.se