Guide till Aktiemarknadsnämndens uttalanden


Nedanstående sortering av uttalanden i ämnesområden innefattar samtliga offentliggjorda uttalanden från och med 1986 till och med uttalande 2022:43.

Uttalandena är sorterade av advokat Tobias Hultén, som även mottar synpunkter på sorteringen.

Uttalanden inom [klammer] är inaktuella, vilket innebär att frågeställningen inte längre är aktuell eller att Aktiemarknadsnämnden eller annan reglerare ersatt eller ändrat den regel som redovisas i uttalandet.


Innehållsförteckning