Guide till Aktiemarknadsnämndens uttalanden


Nedanstående förteckning innehåller Aktiemarknadsnämndens samtliga offentliggjorda uttalanden från och med 1986 till och med uttalande 2024:58.

Förteckningen görs löpande av doktoranden Jesper Zackrisson, som även tar emot eventuella synpunkter.

Uttalanden inom [klammer] är inaktuella, vilket innebär att Aktiemarknadsnämnden eller annan reglerare ersatt eller ändrat den regel som redovisas i uttalandet.


Innehållsförteckning